Web
társadalomtudományi folyóirat

    folyóiratok   » Web - társadalomtudományi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1. szám (1995. november-december)STUDII

TRADUCERE

RECENZII

DEZBATERI

2-3. szám (1997)STUDII:

REPERE METODOLOGICE

ESEURI

NOTE DE TEREN

TRADUCERE

RECENZII:
 • Carl E. Schorke: "Viena fin-de-siécle. Politică şi cultură"& Michael Pollak:"...Viena 1900" (Bogdan Costin) [html] [pdf] [doc]
 • Gail Kligman: "Nunta Mortului - Ritual şi cultură populară în Transilvania" (Raţ Cristina) [html] [pdf] [doc]

4-5. szám (1999)Recenziók

"Hozzászólás":

6-7. szám (2001)


8-9. szám (2001. szeptember)


10. szám (2002. október)
Politikai kultúra az átmenetbenTanulmányok
 • D. Lőrincz József: A civil társadalom problémája 1989 után [pdf]
 • Péter László: Az Aranykorszak örökösei. A politikai szellem fenomenológiája. Szociológia tanulmány a romániai átmenetről a BBTE diákjainak politikai kultúrája példáján [pdf]
 • Geambaşu Réka és Pásztor Gyöngyi: A kolozsvári Báthory Líceum diákjainak politikai beállítottsága [pdf]
 • Gál-Borus László: Kire szavaz(na) a kolozsvári magyar diák [pdf]
 • Plainer Zsuzsa: A kolozsvári magyar kulturális polgárság a rendszerváltás után [pdf]

Műhely
 • Péter László: Civil Kurázsi -- Politikai kultúra kutatása a kolozsvári egyetemen [pdf]

Dokumentum
 • Gyímesi Éva: "Ott, ahol zsarnokság van..." [pdf]
 • Dokumentumkollázs [pdf]

Recenzió
 • Csedő Krisztina: Stelian Tănase: Acasă se vorbeşte în şoaptă [pdf]
 • Ercsei Kálmán: Alina Mungiu-Pippidi: Politica după comunism [pdf]

Hozzászólások -- vita

11. szám (2003. május)
Szegénység, etnicitás, társadalmi kirekesztettség és szociálpolitikaTanulmányok
 • Troc Gabriel: A blokkok mögött, avagy a munkásnegyedek jelenlegi állapotáról [pdf]
 • Pásztor Gyöngyi: A Névtelen Hely: slumosodás Kolozsvár egyik átmeneti övezetében [pdf]
 • Péter László: Elszegényedés és szegregálódás egy ipari kisvárosban [pdf]
 • Raţ Cristina: Eltaszító közelség vagy áthidalt távolság? Szociális munkások kapcsolata anyagilag és társadalmilag deprivált személyekkel [pdf]
 • Geambaşu Réka: Szociálpolitika Romániában a szocializmusban és a piacgazdaságra való átmenet időszakában [pdf]
 • Roman Dľambazovič -- Martina Jurásková: Aromák társadalmi kirekesztettsége és szegénysége Szlovákiában [pdf]

Mű­hely : Folyó szegénységvizsgálatok
 • Toma Stefánia: Túlélési stratégiák, gazdasági integráció és változó életmódok a romániai cigány lakosság körében [pdf]
 • Dániel Botond: Életmódkutatás Gyergyószentmiklóson [pdf]
 • Balla Réka: A Byron utcai roma közösség: antropológiai szegénységvizsgálat Kolozsváron [pdf]
 • Kónya Hanna: Szegénységvizsgálat egy falusi roma közösség körében [pdf]

Dokumentum : Forrás
 • Péter László: Szegénységvizsgálatokban felhasználható adatfelvételek és adatok Romániában [pdf]
 • Oláh Norbert: Adatok a Neten: az Országos Statisztikai Gazdaság-kutató Intézet honlapjának bemutatása [pdf]

Recenzió : Bemutató
 • Gál-Borus László: Pop, Lucian, Teşliuc, Cornelia Mihaela, Teşliuc, Emil Daniel: Sărăcie şi Sistemul de Protecţie Socială (Szegénység és a társadalomvédelmi rendszer) [pdf]
 • Bara Tímea: Adrian Necolau, Gilles Ferreol (szerk): Aspecte psihosociale ale sărăciei (A szegénység társadalomlélektani aspektusai) [pdf]
 • Barth Angéla: Emigh, Rebecca Jean, Szelényi Iván: Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition (Szegénység, etnicitás és társadalmi nemek a piaci átmenetben) [pdf]
 • Gergely Orsolya: Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek [pdf]
 • Bernáth Nagy Krisztina: Douglas S. Massey, Nancy A. Denton: American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass (Amerikai Apartheid: Szegregáció és underclass építés) [pdf]
 • Molnár Erika: Ulf Hannertz: Soulside Inquires into Ghetto Culture and Community (Lélekmenti vizsgálódások a gettó kultúra és közösségről) [pdf]
 • Kulcsár Eszter: Nemzeti szegénység ellenes és társadalmi integrációs terv-vázlat [pdf]

12. szám (2004. április)
Elitek, rendszerváltók, nyertesekTanulmányok
 • Kiss Dénes: A falusi elit átalakulása Erdélyben [pdf]
 • Kósa András László: "Timurok és Pál utcai fiúk". A romániai magyar ifjúsági elit természetrajzának vázlatához [pdf]
 • Dénes Attila -- Marelyin Kiss József: "Azért a politika az úr". Az önkormányati multipozicionális elit kialakulása Magyarországon [pdf]
 • Veres Valér: Foglalkoztatottság és foglalkozásszerkezet Romániában 2002-ben [pdf]
 • Gál Katalin -- Ruszuly Emese: "Gazdagjaink?". Elemzési kísérlet a romániai gazdasági elit profiljáról [pdf]
 • Becze Orsolya: Marius Lazăr: Elemente pentru o sociologie a elitelor culturale româneşti (Adalékok a román kulturális elit szociológiájához) [pdf]

Recenzió
 • Kiss Dénes: A falusi elit átalakulása Erdélyben [pdf]
 • Kósa András László: "Timurok és Pál utcai fiúk". A romániai magyar ifjúsági elit természetrajzának vázlatához [pdf]
 • Dénes Attila -- Marelyin Kiss József: "Azért a politika az úr". Az önkormányati multipozicionális elit kialakulása Magyarországon [pdf]
 • Veres Valér: Foglalkoztatottság és foglalkozásszerkezet Romániában 2002-ben [pdf]
 • Gál Katalin -- Ruszuly Emese: "Gazdagjaink?". Elemzési kísérlet a romániai gazdasági elit profiljáról [pdf]
 • Becze Orsolya: Marius Lazăr: Elemente pentru o sociologie a elitelor culturale româneşti (Adalékok a román kulturális elit szociológiájához) [pdf]

13. szám (2004. december)
Települések, változó társadalmi terekTanulmányok - Város
 • Ladányi János: Társadalmi és etnikai csoportok lakóhelyi szegregációja Budapesten, a poszt-kommunista átmentben [pdf]
 • Pásztor Gyöngyi: Monostor(ok)-kép(ei), Monostor(ok)-tudat(ai). Kolozsvár egyik lakótelepének mentális térképéről [pdf]
 • Ruszuly Emese: Lakótelepi munkáséletmód Kolozsváron [pdf]
 • Gergely Orsolya: "Lakásból otthont." Kolozsvári egyetemisták lakásmintái [pdf]
 • Gál Katalin: "Dobozolók, cápák, ószeresek". Informális gazdasági stratégiák Kolozsváron [pdf]
 • Hancz Imola -- Péter László: "Úgy érzem, hogy nagyon nehéz munkanélkülinek lenni...". Elemzési kísérlet a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatairól [pdf]

Tanulmányok - Falu
 • Ion Aluaş: Gondolatok a faluszociológiáról (részletek). Társadalmi változások falun [pdf]
 • Nistor Laura -- Kovács László Attila: Verespatak -- falu az arany árnyékában [pdf]

Műhely
 • Letenyei László: Első kutatási jelentés a bonchidai falukutatásról [pdf]

Dokumentum
 • Kiss Zita -- Pásztor Gyöngyi -- Plugor Réka -- Szabó Júlia: Hóstáti életképek [pdf]

Recenzió
 • Simon Boglárka: Andrusz, Gregory, Harloe, Michael, Szelényi Iván (eds.): Cities After Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies (Városok a szocializmus után. Városi és regionális változások és konfliktusok a poszt-szocialista társadalmakban) [pdf]
 • Gál Katalin: Csizmady Adrienne: A lakótelep [pdf]
 • Kiss Zita: Rostás Zoltán: Chipurile oraşului. Istorii de viaţă în Bucureşti. Secolul XX (A város arcai. Élettörténetek a XX. Bukarestjében) [pdf]
 • Szabó Júlia: Csedő Krisztina, Ercsei Kálmán, Geambaşu Réka, Pásztor Gyöngyi: A rurális bevándorlók. Az elsőgenerációs kolozsvári városlakók társadalma [pdf]
 • Péter László: Mihai Pascaru: Matricea comuntară. Cunoaştere, comunicare şi acţiune comună în satul contemporan (Közösségi mátrix. Ismeret, kommunikáció és közösségi cselekvés a jelen falujában) [pdf]
 • Plugor Réka: Oláh Sándor: Falusi Látleletek (1991--2003) [pdf]
 • Sebestyén Mária: "A terep már nem az a fantasztikus vidék... az Óperencián túl!". Az Anthropolis kulturális antropológiai folyóirat első számának ismertetése [pdf]

14-15. összevont szám (2006 / 1-2)
Fesztiválok ifjúságaTanulmányok: a sziget és a félsziget a szociológiai vizsgálatok tükrében
 • Gábor Kálmán - Gaul Emil - Szemerszki Marianna Trendek a sziget-kutatásban. Az új fiatal középosztály kialakulása [pdf]
 • Veres Valér Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében [pdf]
 • Ercsei Kálmán Félsziget fesztivál ifjúsága: fesztiválok ifjúsága? Az iskolázottság és továbbtanulás összehasonlító vizsgálata az ifjúsági korszakváltás kontextusában [pdf]
 • Kiss Zita - Plugor Réka - Szabó Júlia Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a Félszigeten [pdf]
 • Balla Réka Politikai attitűdök a Félsziget fesztivál résztvevői körében [pdf]

Könyvismertető: szemelgetés az ifjúságszociológiai szakirodalom újdonságaiból
 • Kónya Hanna Egy új rétegződésmodell kialakítására tett kísérlet [pdf]
 • Ercsei Kálmán Magyarországi tizenévesek nemzeti identitásának és előítéletességének vizsgálata [pdf]
 • Pitó Klára Recenzió Ulrich Beck: Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései - válaszok a globalizációra című könyvéről (Belvedere Meridionale, Szeged, 2005, p. 192.) [pdf]

14-15. összevont szám (2006 / 1-2)
Fesztiválok ifjúságaTanulmányok: a sziget és a félsziget a szociológiai vizsgálatok tükrében
 • Gábor Kálmán - Gaul Emil - Szemerszki Marianna Trendek a sziget-kutatásban. Az új fiatal középosztály kialakulása [pdf]
 • Veres Valér Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében [pdf]
 • Ercsei Kálmán Félsziget fesztivál ifjúsága: fesztiválok ifjúsága? Az iskolázottság és továbbtanulás összehasonlító vizsgálata az ifjúsági korszakváltás kontextusában [pdf]
 • Kiss Zita - Plugor Réka - Szabó Júlia Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a Félszigeten [pdf]
 • Balla Réka Politikai attitűdök a Félsziget fesztivál résztvevői körében [pdf]

Könyvismertető: szemelgetés az ifjúságszociológiai szakirodalom újdonságaiból
 • Kónya Hanna Egy új rétegződésmodell kialakítására tett kísérlet [pdf]
 • Ercsei Kálmán Magyarországi tizenévesek nemzeti identitásának és előítéletességének vizsgálata [pdf]
 • Pitó Klára Recenzió Ulrich Beck: Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései - válaszok a globalizációra című könyvéről (Belvedere Meridionale, Szeged, 2005, p. 192.) [pdf]

kapcsolódók
» BBTE Szociológia, magyar tagozat
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék